MICHAŁ KUBIAK  RZEŹBIARZ

RZEŹBY SAKRALNE

Drzwi Ośmiu Błogosławieństw

Droga krzyżowa

Krucyfiks

Drzwi Jubileuszowe

MENU