Czym jest dla mnie rysunek?

Rysunek może stanowić szkic koncepcyjny, którego rozwinięcie w obraz, grafikę lub rzeźbę jest początkiem dzieła. Rysunek także jest samoistnym dziełem sztuki niezależnie od tematu, formy i techniki w jakiej został wykonany. Historia sztuki daje dowody licznych przykładów mistrzowskiego wykonania rysunku w rozmaitych technikach przez wielkich artystów wszystkich epok.

Moje doświadczenia artystyczne z rysunkiem przebiegają dwuwarstwowo. Traktuję rysunek jako szkic koncepcyjny przyszłej rzeźby, a także jako pracę bardziej sprecyzowaną, czy określoną w szczegółach, czyli skończony artefakt.

Ponieważ częstym tematem moich prac rzeźbiarskich jest portret, więc rysunek również tematycznie jest związany z szeroko rozumianym portretem. Techniką rysunku jest ołówek + pastel. Kreska o rożnym natężeniu walorowym ołówka i pasteli daje nieograniczoną możliwość kształtowania formy i tematu. Rysunek jest inspiracją do powstawania kolejnych prac rzeźbiarskich, a także metodą do dalszego doskonalenia tej fascynującej dyscypliny sztuki.