You are currently viewing Spacerownik śladami rzeźb Michała Kubiaka

Spacerownik śladami rzeźb Michała Kubiaka

Miasto można poznawać na różne sposoby. Odkrywać jego kulturę, historię, codzienność. Pomagają w tym między innymi pomniki i tablice pamiątkowe. To nie tylko dzieła sztuki czy dominanty wpisane w układ urbanistyczny ale również część narracji pozwalającej „czytać” dzieje miasta. Dzieła Michała Kubiaka znają wszyscy bydgoszczanie…